لرزه گیر آکاردئونی (161)

لرزه گیر لاستیکی مهاردار (71)